Ergoterapeut Ulla Christiansen

Mobil: 20913555

 

E-mail: skipperlodden.ulla@gmail.com

 

Min erfaring som ergoterapeut og mit teoretiske udgangspunkt:

 

Jeg har arbejdet med ergoterapeutisk og tværfaglig rehabilitering for yngre erhvervede hjerneskadede i sygehus regi i 10 år.

 

I det socialpsykiatriske område i 9 år.

 

Dels med afklaring af uddannelses og job muligheder for unge social og psykisk belastede samt yngre med erhvervet hjerneskade.

 

Dels i døgnregi med recovering af unge med social- psykiske belastninger, hvor der er vægt på netværkssamarbejdet.

 

Jeg kan tilbyde;

 

  • Terapeutisk rådgivning og vejledning i din eller dit netværks hverdag. Rådgivningen er individuel tilrettelagt og tager udgangspunkt i, hvad der vil fungere for den enkelte.

 

Når man har brug for hjælp til struktur i sin hverdag, er det individuelt hvorfor og hvordan. Sammen ser vi på hvordan rammerne i din hverdag kan formes, så du får et bedre overblik og dermed mere overskud og energi til det der giver mening i hverdagen.

 

  • Netværkssamtaler hvor fokus er på at finde muligheder i familien. Netværkssamtalerne tager udgangspunkt i systemisk tilgang.

Jeg er en del af et tværfagligt netværk Neuro Paraplyen, hvor vi er fagpersoner med specialviden og erfaring inden for pædagogik, kommunikation, ergoterapi, psykologi, og ungdomspsykiatri.


System teori
Den systemiske tilgang betyder, at menneskelige problemer skal forstås og behandles i det system, de indgår i. Det vil sige, at de ikke tilhører individet, men opstår og vedligeholdes i sociale samspil og derfor må behandles gennem inddragelse af elementer udenfor det enkelte menneske.
Det er således ikke muligt at forstå et menneskes oplevelser, tanker, følelser og handlinger, uden at man samtidig ved hvilke relationer og hvilken sammenhæng pågældende befinder sig i.
De relationer, mennesker indgår i, bliver således væsentlige for at forstå hvordan "problemer" opstår. 

Målet er, at sikre en ønsket og nuanceret hverdag, som tager hensyn til både fysiske, psykiske og sociale forhold. Det sker dels gennem træning i de daglige aktiviteter, som personen selv prioriterer højest, og dels gennem indretning af understøttende omgivelser i personens hjem, på arbejdspladsen og i det øvrige nærmiljø.

Grundlaget for ydelsen er den betydning, som menneskets aktiviteter og deltagelse i hverdagslivet har for at have en meningsfuld hverdag.

Det er i den aktive hverdag, at den enkelte person lever.

Beskrivelse